Adatvédelmi és Süti (Cookie) Tájékoztató

Az Ön személyes adatait adatkezelőként a KKL Kft., (székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 17., adószám: 10862649-2-42) kezeli, mint adatkezelő.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy az adatvédelmi rendeletek és szabályzások betartása mellett az Ön személyes adatai biztonságban legyenek.

A Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha igénybe veszi szolgáltatásunkat, illetve a KKL Kft-vel egyéb módon kapcsolatot teremt.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – EU 2016/679 – és az azt megvalósító vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

Amikor a Szolgáltatásainkat igénybe veszi, megadhatja részünkre a(z):

 • személyes adatait, ideértve a nevét, postai és számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát.

Amikor a weboldalunkon használja a böngészőt, a következő információkat gyűjthetjük:

 • Információ a weboldalunkon tanúsított online keresési viselkedéséről
 • Információ olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt, hogy a Szolgáltatásainkhoz hozzáférjen

Amikor kapcsolatba lép velünk, vagy a KKL kft. lép kapcsolatba Önnel, a következő információkat gyűjthetjük:

 • Személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, amikor a Szolgáltatásaink igénybe vétele során kapcsolatba lép velünk vagy telefonon, e-mailben, közösségi felületen, postai úton ad meg

Személyes adataikat felhasználjuk arra, hogy:

 • Szolgáltatást nyújtsunk Önnek
 • Kapcsolatba lépjünk Önnel a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban
 • Kapcsolatba lépjünk Önnel információ átadásával kapcsolatban

Ezek nélkül az információk nélkül nem tudjuk Önnek a Szolgáltatásunkat nyújtani.

A mindennapi működés biztosítása és javítása, Sütik (Cookie-k)

Cookie-kat azért használunk, hogy Szolgáltatásainkon javíthassunk. Néhány általunk használt Cookie elengedhetetlen az egyes Szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy weboldalunk még kényelmesebben és praktikusabban működhessen.

A funkcionális Cookie-k:

 • Biztosítják a weboldal következetes megjelenését

Jogalap: jogos érdek a Szolgáltatás teljesítéséhez

A teljesítmény Cookie-k:

 • Növelik a weboldal teljesítményét
 • Fokozzák a felhasználói élményt

Jogalap: jogos érdek a Szolgáltatás színvonalának fenntartásához

Az egyéb Cookie-k:

 • Adatot gyűjtenek a látogatások számáról, idejéről, időtartamáról, az oldal elhagyásának idejéről.  (Google Analytics)
 • Adatokat gyűjtenek a használt keresőoldal típusáról, az oldalunkra vezető linkről, illetve a használt keresőszavakról. (Google Analytics)

Jogalap: jogos érdek a Szolgáltatás színvonalának fenntartásához és a működés hatékonnyá tételéhez

Viták, panaszok vagy kérések

Jogi kötelezettségeink teljesítése, jogos érdekeink védelme érdekében szükséges a személyes adatai kezelése, például ha Ön nem elégedett szolgáltatásainkkal vagy adatvédelmi incidens történik.

Jogalap: Jogi követelések megalapozása, gyakorlása, vagy védelme. Bizonyos esetekben a KKL kft. jogos érdekére vagy meghatározott jogi előírásra hivatkozunk, amelyek alapján az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítése céljából kezelhetjük.

Együttműködés partnercégekkel és szolgáltatókkal

Együtt dolgozunk olyan, megfelelő körültekintéssel kiválasztott szolgáltatókkal, akik a nevünkben végeznek el bizonyos feladatokat. Ezek a cégek az alábbi szolgáltatásokat nyújtják nekünk:

1. Technológiai szolgáltatások (pl. a weboldalaink és más, a szolgáltatások nyújtásához használt üzleti rendszerek működtetése, tárhely), ezek:

 • Domain és levelezés: Intronet Kft. (1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. 1. em. 1.)
 • Weboldal szolgáltató: SalesNet Média Kft. (1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2)
 • Google Analytics: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatók számára a szolgáltatásaik elvégzését.

Személyes adatok megosztása más szervezetekkel

Az alábbi esetekben oszthatunk meg személyes adatokat más szervezetekkel:

 • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket arra vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges, hogy megosszunk a személyes adatokat,
 • ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük (ez magába foglalja a csalások megelőzésének céljából másoknak átadott személyes adatokat)

Személyes adatok védelme

Az adatok védelméhez számítógépes biztonsági eszközöket használunk és csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

Adatok tárolásának ideje:

Személyes adatait a szükséges ideig tároljuk, mely alapesetben 1 év. A további tárolási időtartam függ néhány tényezőtől, így például:

 • Van e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja azok tárolását,
 • Szükség van e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár a KKL kft-t.

Egyéb adatvédelmi jogok

A személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

 • Joga van a nem megfelelő információk kijavíttatását kérni, ha úgy gondolja, hogy a KKL kft. által nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak.
 • Joga van tiltakozni az adatok használata ellen, amennyiben az Ön jogai jelentősebbek a KKL kft. arra irányuló érdekeinél, hogy az Ön személyes adatait használja. Ekkor az Ön kérése alapján vagy megtiltjuk azok általunk történő használatát vagy töröljük azokat.
 • Joga van megtiltani az adathasználatot.
 • Joga van az adatai törlését kérni, ha Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs más jogalapunk azok használatára), ill. ha nem jogszerűen kezeltük a személyes adatokat.

Hozzáférési jog

Önnek joga van elkérni a KKL kft-től az Önről tárolt személyes adatokat.

Adatok továbbítása

Önnek joga van adatainak továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára.

 • Az adathordozhatóság egy új jog, amely az EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között továbbíthassa. Azt jelenti, hogy az érintett kérésére meg kell, hogy kapja az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ön kérheti, hogy az adatairól küldjünk önnek vagy egy harmadik személynek másolatot.

Joga van panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha Önnek panasza van, annak elrendezéséhez maximális segítséget nyújtunk, de jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu)

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

KKL Kft.  
Székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 17.
Tel.: +36 70 944 8062
E-mail: kklkft@gmail.com